Home >> shochu

Products List

by Grade     by Name     by Price

Imo Shochu

Imo Shochu Kaido Iwainoaka
Imo Shochu Kaido Iwainoaka
720ml  $39.50
Imo Shochu Tekkan
Imo Shochu Tekkan
720ml  $43.00
Imo Shochu Kuro Tekkan
Imo Shochu Kuro Tekkan
720ml  $43.00

Mugi Shochu

Mugi Shochu Enma
Mugi Shochu Enma
720ml  $46.00
Mugi Shochu Ginza no Suzume
Mugi Shochu Ginza no Suzume
720ml  $45.00
Mugi Shochu Ihyumon
Mugi Shochu Ihyumon
720ml  $49.00

Mugi Shochu Kakushigura
Mugi Shochu Kakushigura
720ml  $39.50
Mugi Shochu Kuro Enma
Mugi Shochu Kuro Enma
720ml  $44.00
Mugi Shochu Tohi Ipponyari
Mugi Shochu Tohi Ipponyari
720ml  $48.00

Kome Shochu

Sake Shochu Fuhito
Sake Shochu Fuhito
720ml  $58.00
Asobijin Junmai Shochu
Asobijin Junmai Shochu
720ml  $35.00
Kome Shochu Shirono Takumi
Kome Shochu Shirono Takumi
720ml  $39.50

Mix Shochu

Kiwami Choki Chozo
Kiwami Choki Chozo
720ml  $33.00

Kokuto Shochu

Kikaijima Kokuto Shochu
Kikaijima Kokuto Shochu
900ml  $49.50